ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติสำนักงาน
bulletโครงสร้างสำนักงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.
bulletคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี
bulletคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดปราจีนบุรี
bulletผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
dot
บริการข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง และอื่นๆ
dot
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
dot
โทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
dot
Live Radio
dot
bulletchill89
bulletHOT915.FM
bulletEFM94
bullet95.5 Virgin HitZ
bulletSEED 97.5 fm
dot
คมนาคม
dot
bulletบขส.
bulletขสมก.
bulletรถไฟ
bulletรถไฟฟ้า BTS
bulletการบินไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือนพฤษภาคม ช.พ.ค. 609.00 บาท ช.พ.ส 328.00 บาท
bulletหมายเหตุ การทำการระบุผู้มีสิทธิรับเงิน สมาชิก ช.พ.ค.ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมพยานอีก 2 ท่าน
bulletแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 1/1
bulletแบบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ 1/2
bulletแบบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
bulletรายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
โครงการพัฒนาชีวิตครู article

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอกู้เงินโครงการพัฒนาชีวิตครู  

บุคคลค้ำประกัน   จากการกู้ได้ไม่เกิน 1,500,000  บาท เป็นให้กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000  บาท 
หลักทรัพย์ค้ำประกัน    กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000  บาท
ขอกู้ทั้ง 2 กรณี  
กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000  บาท

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาชีวิตครู    ปกและคำนำ   ส่วนที่  1  ส่วนที่  2  ส่วนที่  3   ส่วนที่  4

ใบสมัครสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู  ดาวน์โหลดได้ในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาชีวิตครู  ส่วนที่ 3 หน้า 61-62

แบบคำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู   ดาวน์โหลดได้ในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาชีวิตครู  ส่วนที่ 3 หน้า 63-71 และส่วนที่  4 หน้า  72-78

เอกสารประกอบการขอกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู

ตารางอัตราค่าเบี้ยประกันการทำประกันชีวิตโครงการพัฒนาชีวิตครู

เอกสารประกอบการขอกู้เพิ่มเติม  1.  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต   จำนวน  1  ฉบับ

                                                   2.  หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรม   คู่สมรสของผู้กู้ 1 ฉบับ และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน  1  ฉบับ
ดาวน์โหลด

แบบผู้ประสบภัยอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
เชิญร่วมสั่งจองพระพฤหัสบดี article
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ article
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีปกติ article
รายละเอียดและแบบฟอร์มเมื่อสมาชิกช.พ.ส.ถึงแก่กรรม article
รายละเอียดและ แบบฟอร์มเมื่อสมาชิกช.พ.ค.ถึงแก่กรรม article
โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก articleCopyright © 2000-2010 All Rights Reserved.