ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติสำนักงาน
bulletโครงสร้างสำนักงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletคณะกรรมการ สกสค.
bulletคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี
bulletคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดปราจีนบุรี
bulletผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
bulletผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. 77 จังหวัด
bulletผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดปราจีนบุรี
bulletผู้นำด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
dot
บริการข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง และอื่นๆ
dot
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคม ชัด ลึก
dot
โทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
dot
Live Radio
dot
bulletchill89
bulletHOT915.FM
bulletEFM94
bullet95.5 Virgin HitZ
bulletSEED 97.5 fm
dot
คมนาคม
dot
bulletบขส.
bulletขสมก.
bulletรถไฟ
bulletรถไฟฟ้า BTS
bulletการบินไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ
bulletเงินสงเคราะห์รายศพประจำเดือนสิงหาคม 2557 ช.พ.ค. 482.00 บาท ช.พ.ส 240.00 บาท
bulletหมายเหตุ การทำการระบุผู้มีสิทธิรับเงิน สมาชิก ช.พ.ค.ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมพยานอีก 2 ท่าน
bulletระบบการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษาEES|e-Education Services
bulletการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2557
bulletแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 1/1
bulletแบบขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ 1/2
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีปกติ article

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.doc

ใบรับรองแพทย์.doc

หนังสือรับรอง

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

 
ดาวน์โหลด

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 article
การจัดกิจกรรมพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการออมเงินฯโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี2557 article
ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนโครงการพัฒนาชีวิตครู2557 article
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา article
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา2557 article
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 article
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ article
รายละเอียดและแบบฟอร์มเมื่อสมาชิกช.พ.ส.ถึงแก่กรรม article
รายละเอียดและ แบบฟอร์มเมื่อสมาชิกช.พ.ค.ถึงแก่กรรม article
โครงการพัฒนาชีวิตครู article
โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก articleCopyright © 2000-2010 All Rights Reserved.